Marktäckande rosor

Marktäckande rosor är tåliga mot såväl vind, salt och placering. De är generellt lägre än andra rossorter men tåliga och tuffa. De har anspråkslösa krav vad gäller ståndort och har därför ett brett användningsområde. Marktäckande rosor kan placeras i trädgårdar såväl som i gatu- och parkmiljö. De fungerar även bra för placering i slänter. Deras långa blomningstid gör dem extra njutbara.

Skapa magi med marktäckande rosor

Använd marktäckande rosor för att skapa täta och vackra partier. Marktäckande rosor kräver oftast lite skötsel och är därför ett lättsamt buskalternativ med vackra blommor. Rosorna sprider sig med rotskott och kan få bred spridning. Beskär rosorna efter några år för att hålla dem fräscha.

Vilka rosor är marktäckande?

De flesta marktäckande rosorna blommar i rosa, vitt och gult och har långa blomningsperioder. Några exempel på marktäckande rosor är spinosissimarosor, Rosa nitida (dockros), Rosa rubiginosa (äppelros), Rosa rugosa (vresros), The Fairy (polyantaros), Rosa canina eller Rosa dumalis (nyponros) och Rosa carolina (carolinaros).

Få hjälp att hitta rätt marktäckande rosor

Kontakta oss för att få rådgivning i val av rosor eller spana in vårt övriga rossortiment här.
Varukorg
X