Gleditsia (korstörne)

Släktet Gleditsia kännetecknas av vackra träd som har en sirlig och luftig krona. Grenverket är ofta tunt och ganska känsligt för vind. Vissa arter i släktet kan få långt tornar medan andra kan vara helt utan. Gleditsior som tillhör Inermis-gruppen saknar tornar. 

Placering av växt

Korstörnesläktet används främst i gatumiljöer. Dess smala kronform gör att släktet lämpar sig för trånga utrymmen. Gleditsia trivs i varma och skyddade lägen. 

Växtzon

Zon 1-4

Blomningsperiod för växt

Gleditsian har anspråkslös blomning men får under hösten långa ärtskidor som sitter kvar under vintern. 

Skötsel och beskärning

Släktet beskärs under juli-september (JAS). Vid beskärning kan släktet få svampangrepp vid de nya snitten. 

Varukorg
X