Essunga Plantskola

Biokol

Biokol från Essunga Plantskola
Bild 1
Biokol för klimat och hållbara växtsubstrat

De senaste åren har ett klimatsmart jordförbättringsmedel blivit allt vanligare i våra städer och används flitigt i diverse trädgårdsmiljöer.

Produkten på allas läppar kallas för biokol. Biokol är en klimatsmart produkt som tillsätts i jord och mark och förbättrar dess egenskaper. Biokol ökar odlingssubstratens vatten- och näringshållande förmåga och minskar därmed risken för att näringsämnen läcker ut till omkringliggande vatten. Biokol skapar luftiga miljöer för rotsystemen och den porösa strukturen är dessutom gynnsam för det mikrobiologiska livet. Biokol är en del av framtidens hållbara och gröna utveckling av våra utemiljöer.

Vad är biokol?

Biokol framställs genom upphettning av organiskt restmaterial, såsom träflis, gräs eller restprodukter från lantbruk.

Biomassan förkolnas i en syrefri förbränningsprocess som kallas pyrolys.

Produkten av denna process blir biokol, ett poröst material som har god vätskehållande och näringsbindande förmåga och förblir stabilt mot nedbrytning över tid. Biokol kan användas i marken för att förbättra jorden och dess struktur. 

Essunga Plantskolas biokol

Vår certifierde biokol tillverkas av träflis. Processen är noga anpassad för att framställa biokol i fraktioner som minskar risken för urlakning.

Från och med 2023 minskar vi torvanvändningen i vår containerodling genom att tillsätta egenproducerat biokol i vårt odlingssubstrat. 

Biokolens fördelar

Fördelarna hos biokol är många och ger jorden en mängd positiva egenskaper. 

Biokol har en porös struktur och skapar luftiga jordar och minskar risken för kompaktering.
Porös struktur
Biokol ger ökad vatten- och näringshållande förmåga till odlingssubstratet. Förmågan att binda näring minskar också läckage av näringsämnen till våra vatten.
Lagringsförmåga
Biokolets porösa struktur är gynnsamt för det biologiska mikrolivet.
Ökar mikroliv
Biokol klassas som en långsiktig kolsänka. Den koldioxid som vid naturlig förmultning släpps ut i atmosfären binds och förblir stabilt i biokolet under 300-1000 år.
Kolsänka

Biokol för framtidens odling och klimat

Har du frågor eller funderingar om biokol, odlingssubstrat eller utsläppsrätter?

Varukorg
X