Crataegus (hagtorn)

Crataegus finns som medelstora träd och flerstammiga buskträd. Kan även användas som formklippt häck. Trivs soliga miljöer och får ofta en vacker arkitektonisk form samt fin blomning. 

Placering av växt

Hagtornsläktet trivs i soliga och näringsrika lägen. Används främst i parkmiljö samt som klippt häck. Vissa arter går fint att använda i urbana gatumiljöer.

Växtzon

Zon 1-7

Blomningsperiod för växt

Släktet blommar i maj-juni med främst vita och rosa blommor. 

Skötsel och beskärning

Crataegus går bra att beskära under vårvintern samt under juli-september (JAS). Vissa Crataegusarter kan lätt få svampsjukdomar, exempelvis rosenhagtorn.  

Varukorg
X