Köpvillkor

Branschkund

Privatkund

Etableringsgaranti

Garantin gäller för fleråriga, vedartade prydnadsväxter såsom träd, buskar, häckplantor, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar. Genom garantin ansvarar vi för att du får en felfri växt som uppfyller branschens krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet.

Dör växten trots att du följt givna skötselanvisningar har du rätt att få en ny felfri växt till motsvarande värde. Samma gäller för sortfel. Reklamationsanvisningar Om en inköpt växt inte vill ta sig och börja växa, låt den stå kvar på växtplatsen. Detta gäller också vid misstänkt sortfel. Kontakta oss om problemet så får du närmare information på tel 0512-520 01. Du kan också skicka in bilder (3-4 st) till info@essungaplantskola.se Gräv alltså inte upp en planterad växt innan du rådgjort med oss! Vid reklamation ska kvitto på såld vara kunna visas upp.

Garantins varaktighet Vedartade växter inköpta under vår och sommar (1/3 -31/8) reklamerar du senast 31/10 samma år. Vedartade växter inköpta under hösten (1/9-31/12) kan reklameras senast 30/6 året därpå. För sortfel är reklamationstiden enligt konsumentköplagen 3 år. Garantin gäller inte;

  • Perenner omfattas inte av garantin, med undantag för rena sortfel.
  • Garantin gäller ej heller vid plantering i krukor, urnor eller liknande p.g.a. de extrema svängningarna i vatten- och näringstillförsel som följer vid sådan plantering.
  • Garantin gäller inte för skador som uppkommit efter köpet, t.ex. mekaniska skador, vinterskador, giftskador, felgödsling, felaktigt planteringsdjup eller dålig dränering.
  • Garantin gäller ej för växter med sämre härdighet (lägre zonangivelse) än den som råder vid försäljningsstället, t.ex. en växt som är härdig i zon 1 men planteras i zon 3.

Allmänna råd vid växtleverans

Klicka här för att ta del av allmänna råd vid växtleverans och hantering av växter.

Varukorg
X