Juglans (valnöt)

Släktet Juglans består av stora bredkroniga träd som får långa parbladiga löv. De flesta arter får frukt men det är endast Juglans regia (äkta valnöt) som är ätbara. 

Placering av växt

Valnöt bör placeras med gott om utrymme då de tar stor plats. Därför passa parkmiljöer bra. Det går att placera Juglans i gatumiljö med tillräckligt utrymme mot fasad. 

Växtzon

Zon 1-5

Blomningsperiod för växt

Juglans har anspråkslös blomning som sker under våren. 

Skötsel och beskärning

Valnötsträd kan beskäras under vårvintern samt juli-september (JAS).Tänk på att släktet är känsligt för kompaktering. 

Varukorg
X