Några ord om oss

Essunga Plantskola ligger mitt i Västra Götalands län, på de bästa av Västergötlands jordar, i klimatzon 3. Vi odlar trädgårdsväxter, både till privata trädgårdar och offentliga anläggningar. En stor del av odlingen utgörs av allé- och parkträd samt prydnadsbuskar, bärbuskar, klängväxter, och barrväxter.

Grundfilosofi

Företagets grundfilosofi har alltid varit, att med kunnig och erfaren personal leverera växter snabbt med god service, med omtanke om kund och växter, och med en bra prisnivå i förhållande till kvalitet. För oss har det alltid varit viktigt att ha en nära dialog med kunden och att samtidigt kunna presentera ett nytt sortiment.

Kundernas behov

Genom att ta hänsyn till varje kunds behov kan vi ingå fördelaktiga avtal och projekt med den enskilda aktören, stor som liten.

Kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, byggfirmor och andra entreprenörer har väl etablerade kontakter med Essunga Plantskola och är trogna beställare. Transporterna går numera med långtradare och varje vecka levereras växter direkt till arbetsplatserna. Totalt finns det 80 hektar åkerjord till förfogande. Marken byts regelbundet med en närbelägen jordbrukare för att undvika jordtrötthet, en form av växelbruk.

Bakgrund

Plantskolan grundades 1937 och har funnits kvar som familjeföretag sedan bondsonen Lars Carlsson på Heljesgården i Essunga köpte in fruktträdsunderlag och styckade av ett tunnland jord. Förutsättningarna för en plantskola på Heljesgården var idealiska, med såväl sandjord som lätt lermylla och ett gynnsamt läge ur klimatsynpunkt. En trädgård på den tiden bestod ofta av fruktträd och bärbuskar med lång livslängd, försäljning av prydnadsbuskar började man med långt senare.

Under andra världskriget blev plantskolan ålagd av staten att delta i försörjningen av nationens folk, och hela vagnslaster med grönsaker levererades till Göteborg.

Under 1950- och 60-talen byggdes det hyreshus i miljonprojekten runt om i Sverige, och Essunga Plantskola var delaktig i utbyggnaden av Göteborgs förorter som Kortedala, Angered och Hammarkullen. När den privata byggnationen minskade blev entreprenadföretag, kommuner och kyrkogårdsförvaltningar de viktigaste marknaderna.

Norrland har sedan början av 1960-talet varit en viktig marknad, då vi började specialisera oss på härdiga växter som finsk pil, jämtlandspoppel och norrlandsspirea. Norr om Mälardalen finns väldigt få plantskolor men behovet av växter till Norrland är enormt.

Ett stort lyft kom när man införde skotsk produktionsteknik. Med denna metod motverkas rotsnurr, vilket är vanligt vid containerodling. Träden etablerar sig bättre på den nya växtplatsen och står stadigare och växter fortare.

Sedan dess har mycket hänt och utvecklingen går fort. I nuläget arbetar cirka 30 anställda med att skapa grönt mervärde i Essunga Plantskolas namn. Vi är måna om våra växters kvalitet, något som vi ständigt arbetar med på alla plan i organisationen, inte minst genom vårt engagemang i E-Planta. Vi är specialiserade på härdiga växter och mycket av vår försäljning går till Norrland. Vi saluför även större träd (30-35 och större) tillsammans med vår Holländska partner Van den Berk, en stor plantskola i Eindhoven, som är specialiserade på stora träd. Vår försäljning riktar sig i första hand till yrkesanvändare men privatförsäljning sker också i mindre omfattning mot beställning och avhämtning. Senaste tiden har en konferensanläggning byggts på området som man kan hyra. Dessutom står en alldeles ny biokolsanläggning klar att möta framtidens odlande med.

Odling av träd & trädgårdsväxter sedan 1937

Plantskolan grundades 1937 och har funnits kvar som familjeföretag sedan bondsonen Lars Carlsson på Heljesgården i Essunga köpte in fruktträdsunderlag och styckade av ett tunnland jord. 

Varukorg
X