Om oss

Essunga Plantskola ligger mitt i Västra Götalands län, på de bästa av Västergötlands jordar, i klimatzon 3. Vi odlar trädgårdsväxter, både till privata trädgårdar och offentliga anläggningar. En stor del av odlingen utgörs av allé- och parkträd samt prydnadsbuskar, bärbuskar, klängväxter och barrväxter.

Grundfilosofi

Företagets grundfilosofi har alltid varit, att med kunnig och erfaren personal leverera växter snabbt med god service, med omtanke om kund och växter, och med en bra prisnivå i förhållande till kvalitet. För oss har det alltid varit viktigt att ha en nära dialog med kunden och att samtidigt kunna presentera ett nytt sortiment.

Bakgrund

Essunga plantskolan grundades 1937 och har funnits kvar som familjeföretag sedan bondsonen Lars Carlsson på Heljesgården i Essunga köpte in fruktträdsunderlag och styckade av ett tunnland jord. Förutsättningarna för en plantskola på Heljesgården var idealiska, med såväl sandjord som lätt lermylla och ett gynnsamt läge ur klimatsynpunkt. En trädgård på den tiden bestod ofta av fruktträd och bärbuskar med lång livslängd, försäljning av prydnadsbuskar började man med långt senare.

Under andra världskriget blev Essunga Plantskola ålagd av staten att delta i försörjningen av nationens folk. Vagnslaster med grönsaker levererades till från Essunga till Göteborg.

Under 1950- och 60-talen byggdes hyreshus i miljonprojekten runt om i Sverige och Essunga Plantskola var delaktig i utbyggnaden av Göteborgs förorter som Kortedala, Angered och Hammarkullen. När den privata byggnationen minskade blev entreprenadföretag, kommuner och kyrkogårdsförvaltningar de viktigaste marknaderna.

Norrland har sedan början av 1960-talet varit en viktig marknad, då vi började specialisera oss på härdiga växter som finsk pil, jämtlandspoppel och norrlandsspirea. Norr om Mälardalen finns väldigt få plantskolor men behovet av växter till Norrland är enormt.

Under 1990-talet introducerades E-plantsystemet för bättre och säkrare växtmaterial, anpassat för svenska förhållanden. 1993 tog nuvarande ägare och VD Peter Welin, tredje generation i familjen, över företaget. Så småningom infördes en ny skotsk produktionsteknik, så kallad Air-pot. Med denna metod motverkas rotsnurr, vilket är vanligt vid containerodling. Träden etablerar sig bättre på den nya växtplatsen och står stadigare och växter fortare.

Sedan dess har mycket hänt och utvecklingen går fort. Sedan 2010 har nya markförvärv genomförts tillsammans med etablering av nya produktionshallar vilket skapat förutsättningar för utökning av odlingsmark samt uppskalning av krukodlade träd.  Sedan 2022 tillverkar företaget biokol som används i den egna odlingen, en utveckling  för att möta framtidens odlande. Vi arbetar kontinuerligt med olika blandningar och testar nya odlingssubstrat för att minska miljö- och klimatpåverkan. 

I nuläget arbetar cirka 40 anställda med att skapa grönt mervärde i Essunga Plantskolas namn. Vi är måna om våra växters kvalitet, något som vi ständigt arbetar med på alla plan i organisationen, inte minst genom vårt engagemang i E-Planta. Vi är specialiserade på härdiga växter och en stor del av vår försäljning går till Norrland. 

Vår försäljning riktar sig i första hand till yrkesanvändare men privatförsäljning sker också i mindre omfattning mot beställning och avhämtning. 

2021 stod en ny konferensanläggning klar som ger oss möjlighet att bjuda in branschkollegor, kunder och trädgårdsutbildningar. Vi hyr även ut denna lokal och anordnar konferenser. 

Odling av träd & trädgårdsväxter sedan 1937

Plantskolan grundades 1937 och har funnits kvar som familjeföretag sedan bondsonen Lars Carlsson på Heljesgården i Essunga köpte in fruktträdsunderlag och styckade av ett tunnland jord. 

Varukorg
X