Acer (lönn)

Acer är ett släkte med ett stort antal arter, från buskar i små storlekar till stora träd. 

Karaktärsdrag för släktet acer (lönn) är deras bladform och sprakande vackra höstfärger i gult och rött.

Placering av en Acer

Lönnsläktet består främst av större träd som trivs där det finns gott om utrymme, därav passar de bra i park- och naturmiljö. Det finns även vissa arter i släktet som lämpar sig bra i gatumiljö.

Växtzon

Zon 3-5

Blomningsperiod för Acer

Acer blommar på bar kvist i april-maj. Vissa mer anspråkslöst än andra. Acer platanoides (skogslönn) får mycket vacker blomning i limegrön färg på bar kvist under april månad.

Skötsel och beskärning

Undvik beskärning under vårvintern då det finns risk att lönnsläktet lätt blöder/savar. Beskärning sker därför under juli-september. 

Varukorg
X