Fagus (bok)

Släktet Fagus består av större lövträd som ofta har en vacker slät stam och finns i olika bladfärger. Bok kan även användas som formklippt häck. 

Placering av växt

Bok används främst i parkmiljöer där de får gott om utrymme. Boksläktet är torkkänsligt och känsligt för kompaktering och därför inte användas i gatumiljö. 

Växtzon

Zon 1-4

Blomningsperiod för växt

Fagus har anspråkslös blomning som sker under våren. 

Skötsel och beskärning

Fagussläktet beskärs främst under juli-september (JAS). Går att beskära under vårvintern men ska helst inte beskäras mer än 2-3 gånger per säsong. 

Varukorg
X