Tilia (lind)

Släktet Tilia består främst av stora lövträd och är ett av våra vanligaste alléträd i Sverige. Lindarna är ett mycket omtyckt släkte som har ett brett användningsområde samt sen blomning, vilket älskas av såväl bin, humlor och människor.  

Placering av växt

Lindsläktet används främst som allé eller parkträd i gatumiljö och parkmiljö. Tilia är ett högväxande släkte som tar mycket utrymme. 

Växtzon

Zon 1-5

Blomningsperiod för växt

Tilia blommar i juli med små limegröna blommor och god doft. 

Skötsel och beskärning

Lindar bör beskäras ofta då de skjuter mycket nya årsskott samt skott från stammen. Släktet kan beskäras under vårvintern samt 1-2 gånger under juli-september (JAS). Ett begrepp som används vid beskärning av lindar är fnasning. Detta innebär att man tar bort stamskott.

Varukorg
X