Pyrus (päron)

Pyrus förekommer främst som mindre prydnadsträd eller mindre lövträd för gatumiljö. 

Placering av växt

Prydnadspäron används främst för placering i trängre utrymmen såsom gatumiljö, fickparker, bostadsgårdar eller trädgårdsväxt. Pyrus bör placeras i något vindskyddade lägen. 

Växtzon

Zon 1-4

Blomningsperiod för växt

Pyrus blommar med mindre vita enkla blommor under maj. Prydnadspäron får sparsamt med små frukter, vilket gör att de inte skräpar ner. 

Skötsel och beskärning

Släktet behöver inte beskäras särskilt ofta men kan beskäras under vårvintern och juli-september (JAS). 

Varukorg
X