Rhododendron

Rhododendron är surjordsväxter som blommar under maj och juni. Tack vare sina blanka och stora städsegröna blad* är de vackra året om. Rhododendron finns i olika färger och höjder och kan placeras i grupper för att skapa fylliga buskage, gärna i halvskuggigt läge.
Rhododendron lämpar sig i woodland eller som solitärbuske i parker.

Rhododendronsläktet innefattar fler olika sorter som har varierande färger, höjder, former och blomningstider. Rhododendron trivs i kalkfattig, porös och väldränerad jord med lägre pH-värde.

I vårt sortiment finns flertalet olika rhododendron, däribland azaleor, småbladiga hybrider och minushybrider, storbladiga hybrider, vilda arter och artshybrider, Williamsianum och Forestiihybrider samt Yakushimanumhybrider.

*Städsegröna = växter som är gröna året om.

Placering av en rhododendron

Ljusförhållanden

Rhododendron föredrar halvskuggiga eller skuggiga lägen. De bör undvika starkt solljus. 

  • Placering: Rhododendron bör inte stå i direkt solljus då de lätt kan få brända blad under vårvintern. För att skydda rhododendron mot starkt solljus kan de täckas med juteväv under denna tid. Eftersom dessa växter är städsegrön bidrar de med en vacker grönska även vintertid.

Jordmån

Rhododendron kräver väldränerad, sur jord med ett lägre pH.De trivs inte i tung och lerig jord.

  • Förberedelser: Se till att jorden är rik på organiskt material och har god dränering. 

Skydd från vind

Rhododendron trivs bäst i något vindskyddade lägen. 

  • Välj en plats: Rhododendron kräver utrymme och kan med fördel placeras med lättare skydd från kraftiga vindar. 

Växtzon

De flesta rhododendron är härdiga i södra och mellersta Sverige och klarar milda till normala vintrar i Sverige. 

  • Växtzon: Zon 1-4(5)

Blomningsperiod för rhododendron

Rhododendron blommar i maj och juni. 

Skötsel och beskärning

Äldre eller större rhododendronbuskar behöver beskäras och tunnas ut med jämna mellanrum för att hålla sig fina samt för att stimulera blomning. 

  • Tips: Flertalet rhododendron går att stamma upp och kan bli vackra prydnadsträd.
Varukorg
X