Alnus (al)

Alnus är ett släkte som trivs i varierande ståndorter. De kan stå både fuktigt och torrt, vilket gör att de är användbara i flera olika typer av miljöer.

Placering av växt

Alsläktet lämpar sig i både park- och gatumiljö då de är relativt smala i kronan. De kan därför fungera bra i trängre utrymmen. Det har den senaste tiden blivit populärt att använda alar i regnbäddar eftersom de tål variation av torka och fukt. 

Växtzon

Zon 2-7

Blomningsperiod för växt

Alar blommar generellt tidigt på säsongen, redan under februari – mars. Då många är pollenallergiska mot släktet Alnus, kan det vara bra att undvika placering vid exempelvis skolor. Utmärkande för släktet är att de är gröna långt in på hösten och tappar sina blad sent. 

Skötsel och beskärning

Beskärning av släktet Alnus bör helst ske under juli – september men kan även ske under tidig vårvinter. 

Varukorg
X