Laburnum (gullregn)

Släktet Laburnum består av flerstammiga buskträd som får långa, gula blommor i klasar med stark doft. De flesta arter i släktet är giftiga och bör därför undvikas att placeras på skolor och förskolor. 

Placering av växt

Gullregn används främst i park- och naturmiljö och trivs i soliga och näringsrika lägen. Bör ej placeras i gatumiljö. 

Växtzon

Zon 1-4

Blomningsperiod för växt

Laburnum blommar under maj-juni med gula vackert hängande klasar. 

Skötsel och beskärning

Släktet Laburnum kan beskäras hårt och bör efter 3-5 år föryngringsbeskäras. Kan beskäras under vårvintern samt juli-september (JAS).

Varukorg
X