Salix

Släktet Salix består av snabbväxande träd och buskar som har ett brett användningsområde men är ett släkte med relativt kort livslängd. Undvik att placera Salix i gatumiljö då de har ett ytligt rotsystem som kan ha påverkan på markbeläggning och rörledningar.   

Placering av växt

Salixsläktet lämpar sig för placering i parkmiljö, gatumiljö, som marktäckande buskar eller som brynväxter i naturmiljö. 

Växtzon

Zon 1-8

Blomningsperiod för växt

Salix har generellt sett tidig blomning i februari-april vilket gör att släktet är extra bra för pollinatörer tidigt under året.

Skötsel och beskärning

Släktet bör beskäras flera gånger per år då de är snabbväxande. De kan beskäras under vårvintern samt 2-3 gånger under juli-september (JAS). Flera Salix mår bra av föryngringsbeskärning, vilket innebär en hård beskärning av växten. Detta hjälper växterna att bryta nytt.

Varukorg
X