Fraxinus (ask)

Fraxinus tillhör ett av de större ädellövträden och typiskt för släktet är att de slår ut sent och tappar sina löv tidigt. 

Placering av växt

Ask används främst i park- och naturmiljöer men vissa arter går även bra att använda i stads- eller gatumiljö. Bör inte placeras i allt för vindutsatta lägen. 

Växtzon

Zon 1-5

Blomningsperiod för växt

Fraxinus har anspråkslös blomning som sker under våren. 

Skötsel och beskärning

Fraxinus kan beskäras under juli-september (JAS). Ask är ett hårt trädslag och kan därför vara något svårt att beskära. Tyvärr är ask ett släkte som lätt drabbas av askskottsjukan. Man bör därför vara något restriktiv med plantering av dessa träd.  

Varukorg
X