Quercus (ek)

Släktet Quercus består av stora bredväxande lövträd. De bör användas där det finns gott om utrymme. Släktet består främst av sekundärarter, vilket innebär långsamväxande med lång livslängd. 

Placering av växt

Eksläktet lämpar sig i parkmiljö och i gatumiljö där det finns gott om utrymme för sin bredväxande kronform. 

Växtzon

Zon 1-5

Blomningsperiod för växt

Quercus har anspråkslös blomning som sker under våren. Ekarna får dekorativa ekollon under hösten och dessa kan variera i form och storlek beroende på art och sort. 

Skötsel och beskärning

Ekar tål generellt hård beskärning och kan ske under vårvintern samt under juli-september (JAS). Under varma sommarperioder kan ekar lätt få angrepp av snedstreckadekstyltmal. Det är inget angrepp som påverkar trädets vitalitet men kan orsaka fläckiga löv.

Varukorg
X