Fruktträd

Växtplats:
Ljus och solig.
Pollineringsschema (länk):
Äpple, päron och en del plommon och körsbär behöver pollineras av en annan sort för att ge frukt. Se speciell pollineringstabell. Det brukar inte vara några problem med passande pollinerare i villabyggelse.

Planteringsavstånd:
Avståndet varierar, beroende på grundstam och om sorten är svag- eller starkväxande. En vägledning: Äpple, päron och sötkörsbär 5-6 m. Plommon och surkörsbär 4-5 m. Spaljéträd 2-3 m.

Jord:
Jorden bör vara minst 50 cm djup, näringsrik och genomsläpplig. Alltför sandig eller lerhaltid jord förbättras genom iblandning av 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Tänk på att om du jordförbättrar med låg-humifierat material så kan du behöva göra det i ett par års tid. Näringsbehovet ökar även då nedbrytningsprocessen tar det mesta av näringen. Är jorden lerig planteras trädet på en ”kulle” för att förhindra att rötterna står för blött. Har det tidigare vuxit fruktträd på samma ställe byter man till ny jord i hela planteringsgropen.

Plantering:
Förädlingsstället skall vara ovanför markytan! Sänk ner krukklumpen i en hink vatten och låt stå ca 10 min. Lossa krukan försiktigt och sätt ner trädet. Eventuell väv runt klumpen skall skäras upp och vikas ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rikligt, ca 20 lit. Fyll på resten av jorden, tryck till så trädet står rakt och stadigt. Vattna igen. Nyplanterade träd behöver stöd. Slå ner en stör ca 10 cm från stammen. Bind trädet mot stören strax under kronan. Glöm ej gnagskydd – en billig försäkring mot viltskador!

Vattning:
Vid torrt väder vattna ca 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta, ca 20-30 lit. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling:
Använd specialgödsel eller naturgödsel. Gödsla en gång tidigt på våren och en gång på hösten. På hösten används gödselmedel utan kväve (N). Det är fosfor (P) och kalium (K) som främjar blommning och fruktsättning.

Beskärning:

Före första växtsäsongen gör man den första beskärningen av fruktträd då man sparar 3-4 huvudgrenar som är riktade utåt åt olika håll med trubbiga, räta grenvinklar. Ett rakt uppåtriktat toppskott sparas och konkurrentskott klipps bort. Låt toppskottet vara ett par decimeter högre än sidoskotten. Klipp in skotten ganska hårt (minst hälften) och ovanför en utåtriktad knopp.

Nästa år klipper man bort inåtriktade och korsande skott. Välj eventuellt nya huvudgrenar ovanför de gamla om tillväxten varit god.

Tredje året kan man spara några nya huvudgrenar då stammen växt på höjden. Nu kan det också vara läge att böja ner grenar för att få bättre fruktsättning.

Plommon- och körsbärsträd (stenfrukter) beskäres på hösten efter skörden, och tål inte lika hård beskärning som äpple- och päronträd.

Äpple- och päronträd beskäres på vårvintern, men det kan också vara bra att beskära även dessa på hösten när de blir äldre för att inte tillväxten ska bli alltför kraftig och risken för sjukdomar minskas.