Hitta rätt Alléträd

Alléer har historiskt utmarkerat vägar vintertid men har även verkat för skugga och skydd mot regn. De har även setts som en symbol för makt och rikedom. Vanligt förekommande alléträd historiskt har varit Ulmus (alm), Tilia (lind), Aesculus (kastanj), Acer (lönn), Fraxinus (ask) och Quercus (ek).

Karaktärsdrag för ett alléträd

Det är inte sorterna som är avgörande vid valet av alléträd utan snarare att formen och storleken lämpar sig till längden på vägen och din egen förväntade utformning. Vid anläggning av en allé längs en lång väg kan större storlekar väljas eftersom de kan placeras med större avstånd medan mindre storlekar, placerade med kortare avstånd, lämpar sig bättre för inramning av en kortare väg. Vid val av alléträd är det viktigt att veta förutsättningarna kring ljusbehov, vindpåverkan, typ av mark/jord och geografiskt område.

Vasformad Zelkovaserrata i en allé
Alléträd herrgård

Kontakta oss så hittar vi ett perfekt alléträd för dig

Svara på dessa frågor så kan vi rekommendera träd som lämpar sig för den utvalda platsen:

  • solig eller skuggig? 
  • blåsig eller vindskyddad?
  • trafikerad eller finns det risk för att marken kompakteras? 
  • utformad för att göra plats åt pelarformade/smala träd eller bredkronade träd?

 

Den geografiska platsen är också en viktig parameter att ta i beaktande för att anpassa valet av träd till dess härdighet.

Varukorg
X