Vår hemsida är under uppbyggnad, medan detta arbete pågår är inte alla funktioner i bruk. Vi hoppas på ert överseende under tiden! 

 

 

 

Mitt i Västra Götaland, ca 10 minuter från E20, i det lilla samhället Essunga hittar ni Essunga Plantskola. Plantskolan drivs i tredje generationen och har funnits sedan 1937. Vår huvudsakliga verksamhet består av odling av trädgårdsväxter och träd till privata och offentliga anläggningar. En stor del av odlingen utgörs av allé- och parkträd samt prydnadsbuskar. Våra geografiska marknader är främst Norrland, Västergötland och Mellansverige där våra största kunder är entreprenadfirmor, kommuner och kyrkogårdar. Under 2022 har vi breddat vårt verksamhetsområde genom att starta upp en biokolsanläggning i Essunga för att arbeta aktivt med klimatnytta och långsiktig hållbarhet. En nybyggd konferensanläggning stod klar under 2021 och välkomnar möten på en plats där grönt odlingshantverk pågått under 85år. Varje dag arbetar 35 anställda med att skapa grönt mervärde i Essunga Plantskolas namn och bidra till vackra utemiljöer runtom i Sverige.

 

 

Verksamheter

Växter & Odling

Grönt hantverk sedan 1937.

Biokol

Produktion av biokol, klimatnytta och långsiktig hållbarhet. 

Konferens

Kreativa möten i gröna miljöer.

[instagram-feed feed=1]