Acer platanoides ’Schwedleri’

Blodlönn
Ett bra park- och alléträd som trivs på väldränerade jordar. Har en bred krona och kraftiga grenar.

Varukorg
X