Frangula alnus fk Åmål E

Brakved

Medelstor buske. Smalt, upprättväxande med ett skirt och glest bladverk. Får röda och senare svarta frukter. Ej ätliga.

Varukorg
X