Betula pendula ’Savolaksie’

Vårtbjörk
Träd med gles krona och något hängande grenar. Landskap och pionjärväxt.

Varukorg
X