Alnus glutinosa fk Fyris E

Klibbal 
Snabbväxande och anspråkslöst träd för parker och landskap. Trivs i fuktig jord och är salttollerant.

Varukorg
X