Acer tataricum ssp ginnala fk Uppsala E

Ginnalalönn
Mindre träd/solitärbuske med låg utbredd krona. Trivs på de flesta jordar.

Varukorg
X