Acer tataricum fk Falun E

Rysk lönn 
Mindre träd/solitärbuske med låg utbredd krona. Trivs på de flesta jordar.

Varukorg
X