Acer platanoides

Skogslönn
Större allé- och parkträd med bred krona och kraftiga grenar. Anspråkslös i ståndort och klarar kraftig beskärning.

Varukorg
X