Acer platanoides fk Pernilla E

Skogslönn 
Ett stort träd med sammanhållen, sluten krona. Tål industrimiljö, torka och kraftig beskärning.

Varukorg
X