Essunga Plantskola

Biokol

Biokol i nästa projekt?

Är ni nyfikna på att testa biokol i nästa projekt eller har ni redan förberett markarbetet och vill säkerställa en porös och syrerik yta för kommande plantering?

Nu har ni möjlighet att köpa biokol i storsäck från oss.

EBC-certifierat

Vårt biokol är certifierat enligt EBC (The European Biochar Certificate), klass Agro Organic.

European Biochar Certificate (EBC) innebär att produktionen och produkten genomgått en oberoende kvalitetsgranskning och syftar till att skapa största möjliga transparens på marknaden. Med certifierat biokol säkerställs krav för utsläpp, en hållbar produktionsmetod, kvalitet, en hög kolstabilitet och miljövänlig lagerhållning.

Fraktionsstorlek

Biokol från Essunga Plantskola produceras från träflis.

Biokolet håller fraktionsstorlek 20-60 mm och kan användas för spridning på fält, i odlingsbäddar, i skelettjordar och andra planteringsytor.

Biokol i storsäck

Köp biokol för det lilla eller stora projektet.
Vi levererar biokol i storsäck om 1,3 kbm.

Köp biokol

Skicka din förfrågan till ansvarig säljare i din geografi. Lagret är begränsat, så passa på att lägga din beställning av biokol. Kanske vill du komplettera din beställning med växter odlade i ett biokolssubstrat? 

Niklas Ulfheden
Nikas_Ulfheden
Försäljning & rådgivning
Sydvästra Sverige

niklas@essungaplantskola.se
070-294 00 04

Gustav Stål
gustav_stål
Försäljning & rådgivning
Östra Sverige

gustav@essungaplantskola.se
073-582 92 20

Jeanette Hammarberg
jeanette_hammarberg
Försäljning & rådgivning
Norra Sverige

jeanette@essungaplantskola.se
079-060 09 15

Biokol från Essunga Plantskola
Lagringsförmåga
Biokol för klimat och hållbara växtsubstrat

De senaste åren har ett klimatsmart jordförbättringsmedel blivit allt vanligare i våra städer och används flitigt i diverse trädgårdsmiljöer.

Produkten på allas läppar kallas för biokol. Biokol är en klimatsmart produkt som tillsätts i jord och mark och förbättrar dess egenskaper. Biokol ökar odlingssubstratens vatten- och näringshållande förmåga och minskar därmed risken för att näringsämnen läcker ut till omkringliggande vatten. Biokol skapar luftiga miljöer för rotsystemen och den porösa strukturen är dessutom gynnsam för det mikrobiologiska livet. Biokol är en del av framtidens hållbara och gröna utveckling av våra utemiljöer.

Vad är biokol?

Biokol framställs genom upphettning av organiskt restmaterial, såsom träflis, gräs eller restprodukter från lantbruk.

Biomassan förkolnas i en syrefri förbränningsprocess som kallas pyrolys.

Produkten av denna process blir biokol, ett poröst material som har god vätskehållande och näringsbindande förmåga och förblir stabilt mot nedbrytning över tid. Biokol kan användas i marken för att förbättra jorden och dess struktur. 

Essunga Plantskolas biokol

Vår certifierde biokol tillverkas av träflis. Processen är noga anpassad för att framställa biokol i fraktioner som minskar risken för urlakning.

Från och med 2023 minskar vi torvanvändningen i vår containerodling genom att tillsätta egenproducerat biokol i vårt odlingssubstrat. 

Biokolens fördelar

Fördelarna hos biokol är många och ger jorden en mängd positiva egenskaper. 

Biokol har en porös struktur och skapar luftiga jordar och minskar risken för kompaktering.
Biokol i kruka och dess porösa struktur
Porös struktur
Biokol ger ökad vatten- och näringshållande förmåga till odlingssubstratet. Förmågan att binda näring minskar också läckage av näringsämnen till våra vatten.
Lagringsförmåga
Biokolets porösa struktur är gynnsamt för det biologiska mikrolivet.
Ökar mikroliv
Biokol klassas som en långsiktig kolsänka. Den koldioxid som vid naturlig förmultning släpps ut i atmosfären binds och förblir stabilt i biokolet under 300-1000 år.
Kolsänka

Biokol för framtidens odling och klimat

Har du frågor eller funderingar om biokol, odlingssubstrat eller utsläppsrätter?

Varukorg
X