Vårt huvudsakliga affärsområde är försäljning till företag och yrkesanvändare men privatförsäljning sker också i mindre omfattning mot beställning och avhämtning.

I egenskap av privatperson fyller man i vårt webformulär för att få en inloggning till vår växtkatalog. Som inloggad har man möjlighet att se priser. Alla priser i privatpersonernas katalog är inklusive moms. Katalogen ska ses som ett uppslagsverk och inte som en lagerhållningslista. Om man är intresserad av att beställa växter görs det via mejl, se adress nedan. När en beställning är mailad till plantskolan påbörjas arbetet med att undersöka vilka växter som finns i lager i Essunga och vilka som eventuellt kan behöva beställas hem. Här gäller det att ha god framförhållning då växter som eventuellt ska beställas hem fördröjer avhämtningsdatum.

Avhämtning av beställda växter till privatpersoner sker på fredagar mellan klockan 13.00 och 15.30. Växterna avhämtas på anvisad plats, adress Essunga Heljesgården 462. När man anländer finns en informationstavla över området och aktuell plats för avhämtning. Iaktta försiktighet då avhämtning sker på yta där många arbetsfordon passerar.

Vi ser helst att du betalar dina växter via swish i samband med hämtning, men även betalning via bankgiro eller med kontanter är möjliga betalningssätt.

Har man ingen möjlighet att hämta växterna själv tillkommer kostnad för frakt och emballage. Observera att minsta ordervärde vid frakt är 5000kr.

All kontakt gällande växtförsäljning till privatpersoner sker via Ida Svensson. Enklast når du Ida via mejl ida@essungaplantskola.se. I andra hand finns möjlighet till kontakt via telefon 073-5433052 alternativt vår växel 0512-52001.

Varmt välkommen att kontakta oss!