Rosor
Växtplats:
Ljus och solig för att få bästa blommning.
Planteringsavstånd:
Storblommiga rosor: 40-50 cm. Polyantharosor: 40-50 cm. Marktäckande rosor: 40-50 cm. Miniatyrrosor: 30-40 cm. Klängrosor: 100-150 cm. Buskrosor: 60-80 cm. Parkrosor och gammaldags rosor, svagväxande sorter: 60.80 cm. Starkväxande sorter: 100-150 cm
Jord:
Jorden bör vara ca 50 cm djup, näringsrik och genomsläpplig. Alltför sandig eller lerhaltig jord kan förbättras genom att blanda i ca 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Tänk på att om du jordförbättrar med låg-humifierat material så kan du behöva göra det i ett par års tid. Näringsbehovet ökar även då nedbrytningsprocessen tar det mesta av näringen. Har det tidigare vuxit rosor på samma ställe byter man till ny jord i hela planteringsgropen.
Plantering:
Förädlingsställer (se bild) skall sitta 8-10 cm under jordytan!
Barrotade rosor:
Håll rötterna fuktiga. Klipp bort ev. skadade rötter. Planteringsgropen skall vara så stor att rötterna får plats utan att vikas. Fyll på jord till hälften och tryck till så att plantan står stadigt.
Krukodlade rosor:
Sänk nere hela krukklumpen i en hink vatten och låt den stå i ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen, sätt ner den i gropen och full på jord till hälften och tryck till.
För båda:
Vattna rejält i gropen. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna rejält igen. Kupa upp jord eller barkmull kring plantorna för att skydda mot kyla (på hösten) och torka på våren. Vid vårplanteing låter man kupningen ligga 2-3 veckor.

Vattning:
Vid torrt väder vattna va 1 gång i vekcna ge rosorna en rejäl roblöta, ca 20 lit per planta. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.
Gödsling:
Gödlsa aldrig vid plantering, tidigast 2-3 veckor efter. Använd specialgödsel eller kogödsel. Var noga med att följa doseringsanvisningen. Gödsla en gång tidigt på våren och en gång på försommaren. Undantag! PK-gödsel -höstgödsel (utan kväve N) i september ger friskare rosor med bättre övervintring.
Beskärning:
Storblommiga-, polyantha-, marktäckande och miniatyrrosor beskärs på våren (när björken fått ”musöron”) ca 15 cm ovanför förädlings-
stället = 5-10 cm ovan jord. Buskrosor beskärs till 40-50 cm ovan jord. Klängrosor, parkrosor och gammaldags rosor gallras. Döda grenar och toppar klipps bort. Under sommaren underlättas bildandet av nya blomskott om man klipper ner utblommade grenar till hälften. På hösten ansas rosorna, de längsta grenarna klipps av så att de inte bryts av snö eller täckning.

Vintertäckning:
Kupa upp jord eller täckbark runt rosorna på hösten för att skydda förädlingsstället. Skydda mot stark sol på vårvintern med skuggväv eller granris.