Rhododendron och Azaleor
Växtplats:
Rhododendron trivs bäst i halvskugga och Azalea trivs bättre i soliga lägen. Både Rhododendron och Azalea är känsliga för tjältorka och detta kan man förhindra genom att räfsa in nedfallna höstlöv från trädgårdens träd under busken. Marken får gärna vara fuktig men dock inte så att det ”står vatten”. Då riskerar man syrebrist hos rötterna.

Planteringsavstånd:
Parkrhododendron ca 1.5 meter, Långsamväxande hybrider ca 1 meter (ex. rhod, yakusimanum), dvärgformer 40-60 cm, Azaleor 0.8-1 meter.
Jord:
Rhododendron och azaleor är surjordväxter och vill stå i kalkfattig, humusirk jord. Använd rhododendronjord eller en blandning av grov naturell torv och barkmull och ev. sand i planteringsgropen. Se till att planteringsgropen är väl tilltagen och jorden ordentligt uppluckrad.

Plantering:
Se till så att plantan är ordentligt blöt innan planteringen. Om en kruka eller klump är väldigt torr är det nästan omöjligt att fukta upp den med vatten ovanifrån, sänk istället ner den i en hink med vatten och låt den stå ca 5 min.

Gör planteringsgropen så djup att jordklumpen kommer 5-10 cm under jordytan.

Tag försiktigt bort krukan, sätt ner plantan försiktigt, fyll på jord och tryck till med händerna.

Efter planteringen skall man vattna så mycket och länge att vattnet

hinner rinna undan och komma ner till den nedre delen av rötterna. Ofta vattnar man för lite.

Ett bra sätt att lära sig är genom att någon timma efter vattningen gräva sig ner en bit där man

vattnat för att kolla hur långt vattnet har trängt ned i jorden.
Vattning:
Vid torka vattna en gång i veckan med en rejäl rotblöta, 20-30l it. per planta. Om hösten blir torr skall rhododendron vattnas med en rejäl rotblöta innan marken fryser till.
Gödsling:
Gödsla på våren eller försommaren. Gödsla inte direkt på snön, som man förr ibland rekommenderade, den mesta näringen rinner bort och förstör vattendrag. Ge växten näring när den växer istället, gärna lite men ofta. Gödsla heller inte för sent på sommaren då växten behöver förbereda vintern.

Skötsel:
Ta bort det torra blomställningarna omedelbart efter blommningen. Då underlättas knoppbildningen. När blomställningen är mogen lossnar den lätt. Täck jorden under plantorna med löv eller täckbark på hösten så att inte tjälen når så djupt. Gräv aldrig under plantan, rotsystemet är grunt och kan skadas. Hänger bladen på vårvintern vattnar man rejält med ljummet vatten och skyddar bladverket (dock inte jorden) med säckväv eller granris.