Peter Welin

VD

peter@essungaplantskola.se

0512-52007

Johan Dahlenborg

Odlingsansvarig

johan@essungaplantskola.se

070-6552001

Carolina Carlsson

Utveckling- och hållbarhetschef

carolina@essungaplantskola.se

073-5968339

Niklas Ulfheden

Försäljning

niklas@essungaplantskola.se

070-2940004

Gustav Stål

Försäljning

gustav@essungaplantskola.se

073-5829220

Gunilla Lewerin

Administration, ekonomi

gunilla@essungaplantskola.se

0512-52004

Claudia Kalkreuter

Inköp

inkop@essungaplantskola.se

070-6552031

Ida Svensson

Försäljning privatkunder

ida@essungaplantskola.se

073-5433052

Frida Brink

Plantering

frida@essungaplantskola.se

072-0849094

Linda Essunger Tallberg

Konferens/Social media

linda@essungaplantskola.se

076-3199070

Joakim Arvidsson

Biokolstekniker

joakim@essungaplantskola.se

073-5323875

Utöver dessa har vi en rad duktiga utemedarbetare. De har hand om växtodlingen och allt som rör denna. Många av våra utemedarbetare har lång erfarenhet av gröna arbeten och mångfalden i deras bakgrund berikar vår verksamhet. Tillsammans hjälps vi alla åt för att varje dag skapa grönt mervärde från Essunga.