Klängväxter

Växtplats:
Solig plats: Blåregn, Bokharabinda, Humle, Kaprifol, Praktklematis (storblommig).
Halvskugga: Murgröna, Humle, Klätterbenved, Kaprifol, samtliga sorter av småblommig klematis.
Skugga: Murgröna, Klätterhortensia, Pipranka, Svensk kaprifol, Alpklematis, Skogsklematis.
Klematis är en lättodlad växt. Placera den så den får rothalsen och rötterna i skugga. Vid

plantering längs en husvägg är det viktigt att inte plantera intill väggen utan ca 40 cm ut från

väggen.

Klättervildvin, rådhusvin, klätterhortensia och murgröna är självklättrande, övriga måste ha spaljéer, nät, trådar eller grenar att klänga i.
Planteringsavstånd:
Klematis 1-1.5 m, övriga 1.5-2 m. För att snabbt ge vind- och insynsskydd planteras de något tätare.
Jord:
Klematis vill ha 50cm djup, väldränerad, mullrik, näringsrik jord. För övriga sorter gäller att jorden bör vara 30-40 cm djup, lätt och mullrik. Förbättra sandig eller lerig jord med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Tänk på att om du jordförbättrar med låg-humifierat material så kan du behöva göra det i ett par års tid. Näringsbehovet ökar även då nedbrytningsprocessen tar det mesta av näringen. Klätterhortensia vill ha kalkfattig jord, blanda i minst 50% naturtorv eller rhododendronjord.
Plantering:
Sänk ner hela krukklumpen i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen.
Klematis:

Tag försiktigt av krukan och fyll först planteringsgropen så mycket att du sedan kan ställa rotklumpen så översidan av den kommer 10 cm under jordytan, med undantag , clematis från Atragene-gruppen. Fyll på med jord, gärna sand runt rothalsen och packa försiktigt. Vattna därpå med ca 10 liter. Därefter skärs plantan ner till ca 20 cm, för att gynna rotbildning och att få en kraftigare planta med fler bryt nerifrån. Man undviker på så sätt att plantan förväxer sig och bara kan vissna ner pga rötterna inte har orkat utvecklats. Man garderar sig även mot total nedfrysning. Om den ovanjordiska delen skulle frysa bort vid en svår vinter, kan ändå nya skott skjuta fram underifrån på våren.

Övriga sorter:

Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer 3-5 cm under jordytan. Fyll i hälften av jorden och vattna rejält, ca 10 lit. Fyll på resten av jorden och tryck till försiktigt.
Vid vårplantering skärs långa rankor tillbaka till ca 20 cm så plantan själv får bilda nya rankor. Detta är speciellt viktigt för självklättrande sorter som måste kunna fästa vid underlaget redan från början. Vid höstplantering beskärm man följande vår.

Vattning:
Vid torrt väder vattna ca 1 gång i veckan en rejäl rotblöta, ca 10-15 liter.
Gödsling:
Gödsla 2-3 ggr under vår och försommar. Gödsla med s k fullgödselmedel eller hönsgödsel. Benmjöl är också bra för klematis.
Beskärning:

Klematis beskärs olika beroende på om de blommar på fjolårs – eller årets rankor. Här följer en beskärningsanvisning på våra mest vanliga klematissorter:

Clematis alpina, Clematis macropetala, Clematis sibirica och deras namnsorter: Blommar

på våren på fjolårsrankor. Beskäres ej, endast putsning.

 

Clematis viticella och dess namnsorter: Blommar på sommaren-hösten på årets rankor.

Beskärs på hösten 20-50 cm ovan mark efter det bladen har vissnat, eller tidigt på våren i april.

 

Clematis fargesii, Clematis tangutica, Clematis vitalba.

Blommar på sommaren på både fjolårets och årets rankor. Beskäres vid behov.

 

Praktklematis-(storblommiga). De flesta ex. ´Jackmanii´ blommar på årets rankor. Beskäres

på hösten efter det att bladen vissnat, eller tidigt på våren i april.

Följande storblommiga sorter blommar även på fjolårsrankor:

´Dr. Ruppel´, ´Lasurstern´, _Mme Le Coultre´, ´Multiblue´, ´Nelly Moser´, ´Sieboldii´, ´The

President´. Övervintrar inte rankorna, beskärs de som Jackmanii.

Aristolochia, Celastrus, Hedera, Hydrangea och Parthenocissus behöver ingen regelbunden beskärning utan kan gallras när man tycker att de blivit för stora.

Polygonum kan beskäras hårt varje vårvinter.

Lonicera beskäres under vintern och då gallrar man bort 30-50% av växten.