Fraxinus excelsior ’Westhof’s Glorie’

Ask

Stort ädellövssträd med vackra parlika blad. Slår ut sent på våren och tappar bladen tidigt på hösten. Kan få problem med askskottsjukan. Därför planteras ask i begränsad mån.

Varukorg
X