Hallon
Växtplats:
Ljus och solig. Skugga hämmar bärens utveckling.
Jord:
Hallon trivs på de flesta jordar. Alltför torr och lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 närinbsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord.
Planteringsavstånd:
1.5 m mellan raderna och 40-50 cm mellan plantorna. Plantering, vattning och gödsling: Hallon planteras grunt, övrigt se – vinbär och krusbär.
Vinbär och krusbär.
Växtplats: Ljus och solig. Vinbär kan odlas i halvskugga. Planteringsavstånd: 1.5-2.5 m.

Jord:
Vinbär och krusbär trivs på de flesta jordar. Alltför sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 närings- berikar torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl före iblandning.
Plantering:
Se till så att plantan är ordentligt blöt innan planteringen. Om en kruka eller klump är väldigt torr är det nästan omöjligt att fukta upp den med vatten ovanifrån, sänk istället ner den i en hink med vatten och låt den stå ca 5 min.

Tag av krukan eller påsen försiktigt, sätt ner plantan och fyll på jorden, tryck till och vattna rejält. Lägg till sist på jord skålformigt runtom plantan så att vattnet inte rinner iväg.

Ofta vattnar man för lite. Ett bra sätt att lära sig är genom att någon timma efter vattningen gräva sig ner en bit där man vattnat för att kolla hur långt vattnet har trängt ned i jorden.

Vinbär kan med fördel planteras lite djupare än de har stått i plantskolan. (ca 5cm.)
Vattning:
Vid torrt väder vattna ca 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.
Gödsling:
Gödsla på våren eller försommaren. Gödsla inte direkt på snön, som man förr ibland rekommenderade, den mesta näringen rinner bort och förstör vattendrag. Ge växten näring när den växer istället, gärna lite men ofta. Gödsla heller inte för sent på sommaren då växten behöver förbereda vintern.

Följ doseringsanvisningen på det medel du köpt.
Beskärning:
Vinbärs- och krusbärsbuskar gallras efter några år för att ge sötare bär. Tag bort de äldsta grenarna ända nerifrån marken. Undantag! Röda vinbär ger bäst skörd på grenar som är mellan 5-8 år gamla.
Amerikanska jätteblåbär.
Växtplats:
Fuktigt i sol eller halvskugga.

Jord:
Amerikanska jätteblåbär är surjordsväxter. Gräv ca 40 cm djupt och 60 cm brett och fyll med rhododendronjord eller en blandning av av naturtorv och barkmull.
Planteringsavstånd:
Ca 1 m.

Plantering och vattning:
Se under Vinbär och Krusbär.
Gödsling:
Använd rhododendrongödsel. Gödsla en gång tidigt på våren och engång på försommaren, tidigast 2-3 veckor efter plantering.