Etableringsskötsel

För att få en god etablering och en plantering som har förutsättningar att täcka funktionskraven krävs det skötsel under 1 till 3 år efter planteringen. De två första åren kan vara ganska arbetsintensiva, men det betalar sig på lång sikt.

I början är vattning och ogräsbekämpning viktigast, gödsling och beskärning görs endast vid behov.

 

 

 

 

 

 

Bevattning

Många vattnar för lite och ofta, generellt gäller: Mycket vatten med långa intervaller, naturligtvis med hänsyn tagen till väderleken.

Störst risk för torka i norra Sverige är under maj och juni, ofta blir det en rejäl torka någon gång efter att tjälen gått ur och fram till industrisemestern då det som regel regnar en del.

I södra och mellersta Sverige där man inte alltid har någon vårflod kan torka förekomma när som helst under växtperioden april-oktober. Naturligtvis varierar vattningsbehovet från år till år och även regionalt.

Att sätta upp generella tidpunkter när man skall vattna planteringsytor är som att styra någon till att t.ex. gå ut och sola varje torsdag oavsett väder. Vid varmt och torrt väder kan man behöva vattna en gång i veckan, medan man vid kallare och fuktigare väderlek kanske bara behöver vattna en gång per säsong.

Det viktiga är att kontrollera att jorden hålls fuktig, kontrollera en gång i veckan på ca 15 centimeters djup.

Är det inte fuktigt eller till och med torrt så vattna ordentligt med minst 40 – 50 liter per kvm. För stora träd kan detta motsvara upp till 200 liter per träd. Om jorden är fuktig vid kontrollen kan det vara motiverat att ändå vattna om man inte räknar med nederbörd inom ett par dagar. Vattna inte med mindre än 20 liter per kvm, detta motsvarar 20mm regn. Om man småskvätter med vattnet så håller man egentligen bara de övre jordlagren fuktiga med resultatet att man får ytliga rötter på växterna och de blir mer och mer beroende av bevattning. Om man får ner vattnet ordentligt så gynnar man träden/buskarna och inte ogräset som oftast behöver ytlig markfukt för att växa till.

Angående bevattningsrör: Vi har dåliga erfarenheter av detta. Med ett rör ner i planteringsgropen är det föralldel lätt att vattna men ofta spolar vattnet bort jord nere vid rötterna och man får luftfickor i jorden. Om inte annat så fungerar det luft fyllda röret som en skorsten som släpper ut fukten igen och som även släpper ner en ansenlig mängd kalluft under vinter halvåret. Ett lock på röret kan hjälpa mot skorstenseffekten men inte mot -30 grader. Locket brukar dessutom försvinna efter kort tid.

 

 

 

 

 

Ogräs

Ogräsbekämpning är av största vikt under växtens etablering, därför är det viktigt att hålla åter-

kommande kontroller åtminstone varannan vecka. Perennytor sluter sig ofta snabbt men är sårbara för ogräsangrepp under den första växtsäsongen och kan behöva kontrolleras varje vecka.

Ogräset stjäl vatten och näring och om det inte bekämpas i tid

blir det ofta mycket svårbekämpat och kan till och med kväva växten. Man bör vara extra vaksam på rotogräs t.ex. tistlar och kvickrot. Om man inte bekämpar dessa i tid ökar arbetsinsatsen som krävs med det dubbla per vecka om det är bra väder.

Man bör dock vara mycket återhållsam med kemisk bekämpning i närheten av nyplanterade växter. Ett alternativ är att hålla nere ogräset med en vattengenomsläpplig väv och täckning med bark.

Rent praktiskt är det oftast bäst att dra upp stora ogräs för hand medan en hacka kan sköta det mindre ogräset, skaka av så mycket jord från rötterna som möjligt. Om det är torrt väder med brännande sol kan man lämna kvar ogräs som man skakat av.

Det kan vara bra att ogräsbekämpa ett par dagar efter bevattning, jorden är mjukare, ogräset dör lättare om man inte behöver vattna efteråt och genom att luckra upp ytskiktet med en hacka så torkar den till och hindrar nytt ogräs.

 

 

 

 

 

 

Gödsling

Gödsling behöver som regel inte utföras under det första året om jorden är ordentligt grundgödslad. Är man osäker på näringsstatusen vid plantering kan man med fördel lägga långtidsverkande gödsel i planteringsgropen i samband med planteringen för att tillgodose näringstillgången under 1:a etableringsåret. Välj i så fall ett som varar i minst 8-9 månader (står på förpackningen).

Inför andra växtsäsongen är det däremot viktigt att kontrollera näringsnivån ordentligt. En bra metod är att mäta ledningstalet, mätare för detta kostar inte mer än ett par tusenlappar och man kan lätt göra mätningen själv.

Nackdelen är att man egentligen bara får reda på hur mycket näring som finns totalt inte av vilken typ (kväve, phosfor, kalium, o.s.v.). Men även om man inte har gröna fingrar och en känsla för vad som behövs så hjälper detta betydligt.

Vill man vara helt säker så skickar man in ett jordprov för analys. Välj Spurway-metoden för att få reda på hur mycket lättupptaglig näring som finns i jorden. AL-metoden ger en bild av både bunden och lättupptaglig näring.

Begär att få en gödselrekomendation när ni skickar in provet och gödsla efter den.

Viktigt att tänka på vid gödsling är inte göra det för sent på säsongen, helst inte efter juni-juli. Sen gödsling påverkar avmognaden och därmed härdigheten negativt.

Ett annat bra tips är att gödsla lite men ofta, då kan man vara säker på att växten har näring när den behöver det samtidigt som man minskar risken för övergödning. Kontrollera gärna ledningstalet någon gång per månad, för högt ledningstal kan vara direkt skadligt för växterna. Detta kan avhjälpas genom att försöka vattna så mycket att jorden urlakas.

 

”Två flugor i en smäll” Om man vattnar från en tankbil eller på annat manuellt vis så kan det vara bra att fylla fickorna med exempelvis ”NPK 11-5-18 micro” och sprida ut en halv näve (ca 0,5 dl) runt trädet när man vattnar.

 

 

Generellt förslag på årlig gödning med NPK 11-5-18 micro eller motsvarande:

 

Stora träd (minst so 12-14) 2-4dl/st

Små träd (upp till 12-14) 1-2dl/st

Buskar 0,5-1dl/kvm

Perenner 0,5-1dl/kvm

Total mängd näring fördelat på minst tre givor under perioden april-juli.

 

 

 

 

 

 

Beskärning

Trädbeskärning skall inte vara nödvändig under den första säsongen. Man bör låta trädet växa en säsong innan man gör några större ingrepp. Dubbeltoppar och stamskott bör dock avlägsnas.

Träd med naturligt genomgående stam har mindre beskärningsbehov än träd som tenderar att bilda tidigt förgrenad krona, som ek. Även rakstammade träd kan behöva en översyn med jämna mellanrum där konkurrerande och felväxande grenar avlägsnas. Vänta inte för länge med uppstamningen då stora snittytor (över 5 cm) är inkörsportar för både sjukdomar och svampangrepp.

En vanligen säker tid att beskära på är under juli, augusti och september. Detta brukar man kalla JAS.

Buskar bör inte beskäras under de första åren.

För häckplantor i mindre storlekar är det däremot viktigt med beskärning för att få en tät häck ända nerifrån. (Gäller ej Carpinus, Fagus, Taxus, Larix och Thuja som ska toppas först vid slutlig höjd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generellt förslag till kontrollschema för skötsel

  Vecka

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll vatten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll ogräs

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll näring

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontr. Besk./uppb.

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på hur arbetsinsatsen kan se ut ett relativt skötselintensivt år. (mellersta Sverige)

  Vecka

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

                                                           
Vatten 25l/kvm  

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

Vatten 40l/kvm  

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogräsbekämpning

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödsling      

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskärning    

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x