Buskar

Växtplats:
Det finns sorter som trivs i allt från torra, soliga lägen till fuktiga, skuggiga.
Planteringsavstånd:
Tag stor hänsyn till växternas slutliga höjd och bredd.

Är sorten breddväxande – öka avståndet, är sorten smalväxande – minska

Kom ihåg att ett glest planteringsavstånd ofta ställer stora krav på ogräsbekämpning under en längre tid.
Jord:
Jorddjup 30-40 cm. Jordmånen varierar för de olika buskslagen. Alltför lerig och sandig jord förbättras med 1/3 näringberikad torv, barkmull, kompost- eller plantjord. Tänk på att om du jordförbättrar med låg-humifierat material så kan du behöva göra det i ett par års tid. Näringsbehovet ökar även då nedbrytningsprocessen tar det mesta av näringen.

Plantering:
Se till så att plantan är ordentligt blöt innan planteringen. Om en kruka eller klump är väldigt torr är det nästan omöjligt att fukta upp den med vatten ovanifrån, sänk istället ner den i en hink med vatten och låt den stå ett par minuter.

Tag av krukan eller påsen försiktigt, sätt ner plantan och fyll på jorden, tryck till och vattna rejält. Lägg till sist på jord skålformigt runtom plantan så att vattnet inte rinner iväg.

Ofta vattnar man för lite. Ett bra sätt att lära sig är genom att någon timma efter vattningen gräva sig ner en bit där man vattnat för att kolla hur långt vattnet har trängt ned i jorden.
Gödsling:
Gödsla på våren eller försommaren. Gödsla inte direkt på snön, som man förr ibland rekommenderade, den mesta näringen rinner bort och förstör vattendrag. Ge växten näring när den växer istället, gärna lite men ofta. Gödsla heller inte för sent på sommaren då växten behöver förbereda vintern.

Vattning:
Under den första säsongen men även senare är det viktigt att ge plantorna extra vatten.

Naturligtvis beror åtgången på om du har en torr och sandig jord eller om den är mer

fuktighetshållande. Regn och hur vindutsatt plantorna står påverkar också. Men att vattna en

nyplanterad rabatt med spridare några timmar åt gången och med 1-3 veckors intervall under

växtsäsongen kan vara ett bra riktmärke.
Beskäring:
För att hålla buskarna vackra, gallrar man dem efter 3-5 år på växtplatsen genom att skära bort de äldsta grenarn längst nere vd marken.

Tidpunkten för beskärning är vanligen våren med undantag för t.ex. avenbok som tillhör

blödarna. Dem beskär man på senhösten när de gått i vila. Vårblommande buskar gallras efter blomning, övriga i mars-april.

En vanligen säker tid, om man inte vet vad det är för buske man har eller kan ta reda på det, är under juli, augusti och september. Detta brukar man kalla JAS.

Beskärning av en häck görs på olika sätt beroende av hur man har tänkt sig det färdiga resultatet. Sträva alltid efter att skapa en konisk form som smalnar av uppåt.

Vissa häckar såsom avenbok m.fl. går att hålla mycket smal. Höjdtillväxten sköter man olika.

Vintergrön liguster m.fl. beskär man både på höjde och på sidorna. Medan man inte beskär,

sådana som växer med genomgående stam, på höjden förrän häcken nått den önskade slutgiltiga höjden. Till denna grupp hör bl.a. avenbok, bok, oxel och thuja.