De senaste åren har ett klimatsmart jordförbättringsmedel blivit allt vanligare i våra städer och används flitigt i allt från stadsrum till trädgårdar. Produkten på allas läppar kallas för biokol och är ett organiskt material som bildas genom en process som kallas för pyrolys. Vilket menas med att organiskt material till exempel träflis, gräs eller restprodukter från lantbruk hettas upp till en viss grad i en syrefri miljö. Produkten av denna process blir ett poröst material som har en god vätskehållande och näringsbindande förmåga. Det vill säga biokol, som kan användas i marken för att förbättra jorden och dess struktur.

Fördelarna hos biokol är många och ger jorden en mängd positiva egenskaper. Här nedan listas i punktform några av de fördelar och egenskaper som biokol har.

 

  • Har en hög vattenhållande förmåga
  • Ökar näringsinnehållet i jorden, då biokol effektivt binder näring
  • Renar vatten från tungmetaller

  • Gynnar mikroorganismer i marken
  • Binder koldioxid, naturlig kolsänka
  • Lång nedbrytningstid
  • Är ett återvunnet material

  • Långtidslagring av kol i marken

 

Denna biokolssatsning genomförs tillsammans med Klimatklivet.