Barrväxter
Växtplats:
Soliga lägen: Juniperus, Microbiota, Taxus, Thuja, Picea, Pinus.
Halvskuggiga lägen: Juniperus, Microbiota, Taxus, Thuja.
Skuggiga lägen: Taxus (ej gulbarriga), Thuja (ej gulbarriga.

Jord:
Barrväxter trivs i jord som är lätt, lucker, humusrik och ofta något sur jord (lågt pH-värde). Minsta jorddjup är 30 cm. Stor växt betyder djupare jord.

50 cm räcker för de största. Sandig eller lerig jord förbättras med näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller plantjord.

Plantering:

Plantering av barrväxter bör ske antingen på våren (ej för tidigt) eller tidigt på hösten. Med krukodlade växter kan man utöka planteringsperioden. Men kom ihåg att om du planterar på hösten så behöver de hinna rota ut lite innan vintern.
Sänk ner hela kruk- eller nätklumpen i en hink vatten och låt den stå i ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen. Sätt ner plantan i planteringsgropen så att övre delen av jordklumpen kommer kommer 3-5 cm under jordytan. Eventuellt nät runt klumpen klipps upp och viks ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rejält. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.
Planteringsavstånd:

Många barrväxter blir med tiden ganska stora, kraftiga och breda, och man bör därför tänka på att inte plantera för tätt. De behöver mycket plats och ljus för att kunna utvecklas till täta, snygga exemplar. Tag stor hänsyn till växternas slutliga höjd och bredd.

Vattning:
Barrväxter behöver sällan vattnas men om det blir extrem torka så tänk på att det är bättre att vattna en gång rejält än att små skvätta ofta. För att fukta upp en torr jord behövs stora mängder vatten.

Det kan vara befogat att vattna på hösten om det är torrt. Eftersom barrväxterna har kvar ”bladen” under vintern behöver de också tillgång till lite vatten. Risken för s.k. frystorkning på våren ökar annars.

Beskärning:
De flesta barrväxter behöver inte beskäras, såvida inte stark sol, vind och torka skadat växten eller om grenar knäckts av tung snö.

Barrväxter beskär man lämpligast under våren eller sommaren.

Granhäckar som förvuxit sig (ganska vanligt) är bäst att klippa tidigt på våren. Toppar upp till en diameter på 10cm kan sågas ner. Men kom ihåg att ni troligen aldrig får tillbaka en perfekt granhäck, framförallt är det svårt att få ovansidan tät eftersom granen inte kan slå ut nya skott från gamla grenar.

Taxus, Larix och Thuja används också ofta som häck. Kom ihåg att man inte ska toppa dem förrän den uppnått önskad höjd.

Taxus är för övrigt den enda barrväxt som skjuter ordentligt med nya skott om man sågar ned den till gammal ved (grenar äldre än 4-5år). Detta kan vara bra att tänka på vid planeringen av en ny häck.

Juniperus och Pinus kan man beskära för att få en önskad form, t.ex. beskär man ofta Pinus mugo årligen på 70-100 cm höjd för att hålla den låg och bred. Ett annat bra tips är att helt sonika bryta av årsskotten i maj-juni.

Gödsling:
Var sparsam med gödsel till barrväxter, ge en gödselgiva tidigt på våren. Använd specialgödsel eller kogödsel. Gödsla aldrig vid plantering utan tidigast 2 – 3 veckor efter.
Täckning:
På utsatta platser kan vissa sorter brännas av solen på eftervintern. Täck gärna med skuggväv eller granris från februari tills tjälen gått ur.
Marktäckning:
Marktäckning under vintern med löv eller täckbark är bra, speciellt under snöfattiga vintrar då marken annars fryser så hårt att växterna får problem med sin vattenförsörjning. Det finns många utmärkta marktäckare bland barrväxterna: Krypenar, Microbiota, krypidegran och dvärgtall (tallen måste toppas varje år för att bli riktigt tät).