Träd & Buskar

Från låga marktäckare till stora träd på stamomfång 120-140.

Syringa vulgaris f. alba fk VEBERÖD E
Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m, zon 6. Buske eller mindre träd med upprätt, rundat växtsätt. Enkla rent vita blommor som tillsammans bildar 10-15 cm långa klasar. Blomning maj-juni. Starkt väldoftande. Bladen är brett äggrunda, 8 - 10 cm långa. Sol-halvskugga, gärna näringsrik jord. Lämplig till friväxande häckar,...
Syringa vulgaris f. alba fk VEBERÖD E

Vit syren

I lager
Häck 30 - 50 cm
I lager
Häck 50 - 80 cm
I lager
Busk
I lager
Busk 5,0L co
I lager
Sol/flst th 80 - 100 cm
I lager
Sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
I lager
Sol/flst th 150 - 200 cm
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'
Höjd 2-3m, zon 4. Blommor i stora klasar. Sol-halvskugga. Gärna näringsrik jord. Bra till friväxande häckar, bersåer eller buskage.
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'

Vit, dubbel syren

I lager
Busk 5,0L co
I lager
Stamhöjd 90 -110 co/kl
I lager
Sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
Syringa vulgaris 'Norrfjärden' E
Höjd 2-3m, zon 6. Kompakt tät buske med relativt upprätt växtsätt, kraftig förgrening. Riklig blomning med långa och breda blomklasar, längd 16-20 cm. Småblommorna kan vara både enkla och dubbla. Rosa knoppar övergår i ljust violettblå blommor. Blomning under ca 3 veckor i maj-juni i södra Sverige. Sol-halvskugga....
Syringa vulgaris 'Norrfjärden' E

Syren

I lager
Busk 5,0L co
I lager
Stamhöjd 90 -110 co/kl
I lager
Sol/flst th 80 - 100 cm
I lager
Sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
Tilia cordata
Höjd 20-25 m, zon 5. Vit-gula blommor med söt och stark doft i juli. Grov stam, välvd, tät krona. Bra grenbyggnad och snabb tillväxt. Allé- och gatuträd i näringsrik och genomsläpplig jord.
Tilia cordata

Skogslind

I lager
Häck 30 - 50 cm
I lager
Häck 50 - 80 cm
I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Beställt
Högstam so 45-50 kl
Beställt
Högstam so 60-70 kl
Beställt
Högstam so 80-90 kl
Tilia cordata 'Böhlje'
Höjd 18-20 m, zon 5. Regelbunden, pyramidal krona. Som äldre blir den brett äggformad. Vindtålig, utvecklas väl på torra ståndorter.
Tilia cordata 'Böhlje'

Lind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 50-60 kl
I lager
Högstam so 60-70 kl
Tilia cordata 'Greenspire'
Höjd 15-18, zon 4. Pyramidformad krona, senare mer oval och tät. Bra grenbyggnad och snabb tillväxt. Allé- och gatuträd i näringsrik och kalkhaltig jord.
Tilia cordata 'Greenspire'

Skogslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia cordata LINN E
10-12 m, bredd 4-5 m, zon 5. Smalväxande skogslind i samma storleksklass som Rancho. Sol. Gynnas av näringsrik, frisk jord. Undvik styv lera och torr sandjord. I parker och gatumiljöer där utrymmet är begränsat. Kan särskiljas från ’Rancho’ genom att bladen är håriga längs huvudnerverna, medan ’Rancho’...
Tilia cordata LINN E

Skogslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia cordata 'Rancho'
Höjd 10-12 m, zon 4. Bredd endast 5-6m. Smal pyramidal krona. Gul höstfärg. Vindtålig.
Tilia cordata 'Rancho'

Skogslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 50-60 kl
I lager
Högstam so 60-70 kl
Tilia europea 'Euchlora'
Höjd 15-20 m, zon 4. Starkt hängande sidogrenar, ovanligt lite honungsdagg. Glänsande mörka blad. För öppna platser i stadsmiljö och parker.
Tilia europea 'Euchlora'

Glanslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia europea KRISTINA E
Höjd ca 20 m, zon 4. Stort träd med genomgående stam. Bred kägelformad krona. Näringsrik och genomsläpplig jord. På breda gator och alléer. E-merit: En svensk klon av parklind med lång historik. Smalare krona i jämförelse med andra lindar av Pallida-typ.
Tilia europea KRISTINA E

Parklind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia europea 'Pallida'
Höjd ca 20 m, zon 4. Stort träd med genomgående stam. Bred kägelformad krona. Näringsrik och genomsläpplig jord. På breda gator och alléer.
Tilia europea 'Pallida'

Kejsarlind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia europea 'Zwarte Linde'
Höjd 20-25m, zon 5. Kronformen hos unga träd är smalt pyramidal. På äldre exemplar blir den brett rundad. På grund av sin grenbyggnad är den mycket lämplig att knuthamlas eller för arkadklippning.
Tilia europea 'Zwarte Linde'

Parklind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia platyphyllos 'Örebro'
Höjd 20-25m, zon 4. Bred krona, avrundad. Stora, lite ludna blad. Trivs i näringsrik, lite fuktig jord. Vindtåligt träd för parker och offentliga anläggningar.
Tilia platyphyllos 'Örebro'

Bohuslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia tomentosa
Höjd 10-12 m, zon 3. Slät, grå stam, pyramidal krona. Stora blad med silverhårig undersida. Park- och alléträd.
Tilia tomentosa

Silverlind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Ulmus glabra 'Camperdownii'
Höjd ca 4 m, bredd ca 5 m, zon 3. Starkt båglikt hängande grenar som är lite skruvade. Ibland syns exemplar där grenspetsarna når marken. Ett sagoträd! Solitär i parker, men ibland även på gator och torg.
Ulmus glabra 'Camperdownii'

Hängalm

I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 40-45 kl
Ulmus glabra 'Exoniensis'
Höjd 15-20 m, zon 4. Tål extremt hård beskärning. Starkt upprätta skott och grenar. Solitärväxt. Odlas numera i sparsam omfattning.
Ulmus glabra 'Exoniensis'

Pyramidalm

I lager
Ungträd 125-150 co
I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
sol/flst 250-300 kl
I lager
sol/flst 300-350 kl
I lager
sol/flst 350-400 kl
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 40-45 kl
Ulmus glabra 'Horizontalis'
Höjd ca 8 m, bredd ca 8 m, zon 3.  Grenverket brett skärmformat och utåtriktat. Skottspetsarna något hängande. Sol-halvskugga. Används oftast som solitär med även som allé eller trädrad kan den vara vacker.
Ulmus glabra 'Horizontalis'

Paraplyalm

I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 40-45 kl
Ulmus laevis
Höjd 8-15, zon 3. Ganska bred, rund krona, ibland lite paraplyformad på åldre exemplar. Grenar är uppåtriktade och planar ut i spetsarna. Kan växa ca 30 cm/år. Gul höstfärg. Kan skjuta en del stamskott.Sol-halvskugga. Vindtålig.Vill ha näringsrik, lite lerig jord. Klarar kortare perioder med blöt jord.
Ulmus laevis

Vresalm

I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 40-45 kl
Weigela florida 'Alexandra'
Höjd ca 1m, zon 3. Mörkrosa blommor och mörka blad med ljus bladnerv. En mycket bra rödbladig weigela.
Weigela florida 'Alexandra'

Rosenprakttry

I lager
Busk 3,5l co
Weigela florida 'Korea' E
Höjd ca 1,5 m, zon 4. Medelstor buske med upprätt brett kompakt växtsätt. Rikligt med djupt röda blommor i maj-juni. Busken blommar redan som ung. Vackert mörkt grönt bladverk i sol-halvskugga. Friväxande eller i grupp. E-merit:Härdigare än andra motsvarande Weigela.
Weigela florida 'Korea' E

Rosenprakttry

I lager
Busk 3,5l co
I lager
Sol/flst 100-125 co/kl
Weigela florida 'Minuet'
Höjd 60-80 cm, zon 4. En låg och kompakt buske som passar i många sammanhang, såsom häck, grupper, marktäckare. Rosaröda blommor.
Weigela florida 'Minuet'

Prakttry

I lager
Busk 3,5l co
Weigela 'White Knight'
Höjd 1-2m, zon 3. Doftande vita blommor i stort antal. Näringsrik, väldränerad jord i sol-halvskugga.
Weigela 'White Knight'

Prakttry

I lager
Busk 3,5l co
Viburnum carlesii
Höjd 1-1,5m, zon 4. Vit-rosa blommor i maj. Runda, håriga blad. Bred, tät, rundad buske. Trivs i fuktig och näringsrik jord i sol-halvskugga.
Viburnum carlesii

Luktolvon

I lager
Busk 30-40
I lager
Busk 40-50
I lager
Busk 50-60
I lager
Busk 60-80
Viburnum carlesii 'Aurora'
Höjd 1-1,5m, zon 4. Förbättrad variant av V. carlesii. Kraftigare växtsätt och med rosafärgade blommor.
Viburnum carlesii 'Aurora'

Luktolvon

I lager
Busk 30-40
I lager
Busk 40-50
I lager
Busk 50-60
I lager
Busk 60-80
Viburnum farreri
Höjd mellan 1,5 och 2m, zon 3. Vita eller svagt rosa blommor under vintern eller tidig vår. Uppskattad doft under en tid när inte så mycket annat blommar. Upprätt växtsätt. Lika vanlig som solitär som i grupplanteringar.
Viburnum farreri

Kejsarolvon

I lager
50 - 60 cm
I lager
60 -80 cm
I lager
Sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm

Skriv ut listan