Träd & Buskar

Från låga marktäckare till stora träd på stamomfång 120-140.

  • Sida:
  • 1
  • Produkter per sida:
Tilia cordata
Höjd 20-25 m, zon 5. Vit-gula blommor med söt och stark doft i juli. Grov stam, välvd, tät krona. Bra grenbyggnad och snabb tillväxt. Allé- och gatuträd i näringsrik och genomsläpplig jord.
Tilia cordata

Skogslind

I lager
Häck 30 - 50 cm
I lager
Häck 50 - 80 cm
I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Beställt
Högstam so 45-50 kl
Beställt
Högstam so 60-70 kl
Beställt
Högstam so 80-90 kl
Tilia cordata 'Böhlje'
Höjd 18-20 m, zon 5. Regelbunden, pyramidal krona. Som äldre blir den brett äggformad. Vindtålig, utvecklas väl på torra ståndorter.
Tilia cordata 'Böhlje'

Lind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 50-60 kl
I lager
Högstam so 60-70 kl
Tilia cordata 'Greenspire'
Höjd 15-18, zon 4. Pyramidformad krona, senare mer oval och tät. Bra grenbyggnad och snabb tillväxt. Allé- och gatuträd i näringsrik och kalkhaltig jord.
Tilia cordata 'Greenspire'

Skogslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia cordata LINN E
10-12 m, bredd 4-5 m, zon 5. Smalväxande skogslind i samma storleksklass som Rancho. Sol. Gynnas av näringsrik, frisk jord. Undvik styv lera och torr sandjord. I parker och gatumiljöer där utrymmet är begränsat. Kan särskiljas från ’Rancho’ genom att bladen är håriga längs huvudnerverna, medan ’Rancho’...
Tilia cordata LINN E

Skogslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia cordata 'Rancho'
Höjd 10-12 m, zon 4. Bredd endast 5-6m. Smal pyramidal krona. Gul höstfärg. Vindtålig.
Tilia cordata 'Rancho'

Skogslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 50-60 kl
I lager
Högstam so 60-70 kl
Tilia europea 'Euchlora'
Höjd 15-20 m, zon 4. Starkt hängande sidogrenar, ovanligt lite honungsdagg. Glänsande mörka blad. För öppna platser i stadsmiljö och parker.
Tilia europea 'Euchlora'

Glanslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia europea KRISTINA E
Höjd ca 20 m, zon 4. Stort träd med genomgående stam. Bred kägelformad krona. Näringsrik och genomsläpplig jord. På breda gator och alléer. E-merit: En svensk klon av parklind med lång historik. Smalare krona i jämförelse med andra lindar av Pallida-typ.
Tilia europea KRISTINA E

Parklind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia europea 'Pallida'
Höjd ca 20 m, zon 4. Stort träd med genomgående stam. Bred kägelformad krona. Näringsrik och genomsläpplig jord. På breda gator och alléer.
Tilia europea 'Pallida'

Kejsarlind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia europea 'Zwarte Linde'
Höjd 20-25m, zon 5. Kronformen hos unga träd är smalt pyramidal. På äldre exemplar blir den brett rundad. På grund av sin grenbyggnad är den mycket lämplig att knuthamlas eller för arkadklippning.
Tilia europea 'Zwarte Linde'

Parklind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia platyphyllos 'Örebro'
Höjd 20-25m, zon 4. Bred krona, avrundad. Stora, lite ludna blad. Trivs i näringsrik, lite fuktig jord. Vindtåligt träd för parker och offentliga anläggningar.
Tilia platyphyllos 'Örebro'

Bohuslind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl
Tilia tomentosa
Höjd 10-12 m, zon 3. Slät, grå stam, pyramidal krona. Stora blad med silverhårig undersida. Park- och alléträd.
Tilia tomentosa

Silverlind

I lager
Ungträd 150-200 Co
I lager
Ungträd 200-250 Co
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl
I lager
Högstam so 25-30 kl
I lager
Högstam so 30-35 kl
I lager
Högstam so 35-40 kl

  • Sida:
  • 1
  • Produkter per sida:

Skriv ut listan