Sorbaria sorbifolia 'Sem'

Zon 1 - 4  Höjd 1 - 1,5 m. Upprätt, buskigt och kompakt växtsätt. Nya blad rosa vid lövsprickning, senare gröna. Ger ej rotskott. Gulvita blomvippor i juni-juli. Sol-halvskugga. Samplantering, häckar. 


I lager
Busk 3,5 l co

Specifikationer

Användning Solitärbuske
Användning Woodland
Användning Buskage
Användning Avgastålig
Användning Nära dammar/sumpzon
Användning Marktäckning
Bladfärg Orange
Bladfärg Rosa
Bladfärg Lime
Bladfärg Grön
Blomfärg Vit
Blomningsperiod Juni
Bredd 80-100 cm
Jordmån Fuktälskande
Jordmån Tål lerig jord
Jordmån Tål temporär väta
Jordmån Anspråkslösa krav
Jordmån Näringsrik
Kronform Brett upprätt
Ljusbehov Sol-halvskugga
Lövsprickningstid Tidig
Slutlig höjd 1 - 1,5 m
Tillväxthastighet Stark
Vindkänslighet Mycket blåsiga lägen