Salix repens 'Grey Carpet' E

Zon 1 - 4 Höjd 0,1 - 0,5  m Marktäckande. Grågröna blad. Utbrett växtsätt. Riklig blomning med gula kissar. Frisk. Mer tätvuxen än andra S. repens-sorter. Planteras i ogräsfri jord. Beskäres vid plantering för god förgrening.


I lager
Busk 2,0 l co

Specifikationer

Användning Marktäckning
Användning Bra för bin
Användning Binder jord i slänter
Användning Salttålig
Användning Avgastålig
Bladfärg Grågrön
Blomningsperiod April
Bredd 1-1,5 m
Höstfärg Gul
Jordmån Anspråkslösa krav
Jordmån Torktålig
Jordmån Fuktälskande
Jordmån Tål temporär väta
Ljusbehov Soligt
Rotsystem Tål täckning med jord
Slutlig höjd 10 - 20 cm
Växtsätt Krypande
Vindkänslighet Mycket blåsiga lägen
Zon 4