Salix alba var.chermesina 'Vinterglöd' E

Zon 1 - 5 Höjd 18 - 25 m Snabbvuxet träd. De första åren är kronan tät och pyramidal. Senare brett kupolformigt. Stark färg på årskott i gulorange-gulrött. Silvrigt och skirt bladverk.


I lager
Busk 3,5 l co
I lager
Ungträd 150 - 200 co
I lager
Ungträd 200 - 250 co
I lager
sol/flst 125 - 150 cm
I lager
sol/flst th 150 - 200 cm
I lager
Sol/flst th 200 - 250 cm
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20
I lager
Högstam so 20-25

Specifikationer

Användning Uppseendeväckande bark
Användning Nära dammar/sumpzon
Användning Binder jord i slänter
Användning Salttålig
Användning Avgastålig
Användning Solitärträd
Användning Bra för bin
Bladfärg Silvergrå
Bladfärg Grågrön
Bredd 8-10 m
Höstfärg Gul
Jordmån Fuktälskande
Jordmån Tål lerig jord
Jordmån Anspråkslösa krav
Jordmån Tål långvarig väta
Kronform Kägelformad
Ljusbehov Sol-halvskugga
Rotsystem Tål täckning med jord
Slutlig höjd 17 - 20 m
Tillväxthastighet Stark
Varumärke E-planta
Växtsätt Konformigt
Vindkänslighet Mycket blåsiga lägen
Zon 4