Salix alba var.chermesina 'Britzensis'

Zon 1 - 5 Höjd 12 - 15 m Rödaktiga grenar som kommer till sin rätt under snöfria vintrar. Kägelformad krona som yngre men breddas efter 40-50 år. Grågröna blad. 


I lager
Häck 65-100 cm
I lager
Häck 80-120 cm
I lager
Busk 3,5 l co
I lager
Ungträd 150 - 200 co
I lager
Ungträd 200 - 250 co
I lager
Sol/flst th 100 - 125
I lager
sol/flst 125 - 150 cm
I lager
sol/flst th 150 - 200 cm
I lager
Sol/flst th 200 - 250 cm
I lager
Sol/flst 250 - 300 cm
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20
I lager
Högstam so 20-25

Specifikationer

Användning Bra för bin
Användning Uppseendeväckande bark
Användning Binder jord i slänter
Användning Nära dammar/sumpzon
Användning Avgastålig
Användning Salttålig
Användning Solitärträd
Bladfärg Silvergrå
Bladfärg Grågrön
Bredd 8-10 m
Höstfärg Gul
Jordmån Tål långvarig väta
Jordmån Tål lerig jord
Jordmån Anspråkslösa krav
Jordmån Fuktälskande
Kronform Brett upprätt
Kronform Kägelformad
Ljusbehov Sol-halvskugga
Rotsystem Tål täckning med jord
Slutlig höjd 17 - 20 m
Tillväxthastighet Stark
Vindkänslighet Mycket blåsiga lägen
Zon 4