Kerria japonica 'Pleniflora'

Höjd 1-2m, Dubbla, gula blommor i maj. Näringsrik jord, gärna kalkhaltig. Skyddad och varm plats i sol-halvskugga.


I lager
Busk 3,5l co

Specifikationer

Användning Buskage
Användning Solitärbuske
Användning Nära dammar/sumpzon
Blomfärg Gul
Blomningsperiod Maj
Blomningstyp Fylld
Blomningstyp Remonterande
Bredd 1-1,5 m
Höstfärg Gul
Jordmån Anspråkslösa krav
Jordmån Kalkrik
Jordmån Tål lerig jord
Ljusbehov Soligt
Ljusbehov Skuggigt
Lövsprickningstid Tidig
Rotsystem Grunt
Spridningssätt Underjordiska utlöpare
Tillväxthastighet Stark
Vindkänslighet Vindskyddade lägen
Zon 2