Calluna vulgaris

Höjd 20-50 cm, zon 3. Buske med nedliggande grenar med uppåtriktade grenändar. Bra som marktäckare i surjord och passar utmärkt i torvpartier eller som plantering framför lägre rhododendron. Tenderar att blomma mycket bättre om den klipps tillbaka på våren och gödslas. Ganska torktålig och vill ha ha full sol. Vissa sorter öppnar inte sina blommor, men behåller å andra sidan blommorna desto längre. Vindtålig.


I lager
Busk co