Acer platanoides fk Pernilla E

Höjd 15-20 m, zon 5. Bred krona med kraftiga grenar. Park- och alléträd i sol-halvskugga. Tål kraftig beskärning. relativt ny frökälla till skogslönn, i E-sortimentet. E-meriter är en enhetlig, väl samlad krona som är härdig och har en bättre kronform än fk Ultuna.


I lager
Häck 30 - 50 cm
I lager
Häck 50 - 80 cm
I lager
Högstam so 6-8
I lager
Högstam so 8-10
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl

Specifikationer

Användning Bra för bin
Användning Solitärträd
Användning Binder jord i slänter
Användning Lähäckar
Användning Avgastålig
Användning Uppskattas av fåglar
Användning Buskage
Användning Salttålig
Beskärningsvänlig Ja
Bladfärg Grön
Bladform Flikbladig
Blomfärg Inga blommor
Bredd 8-10 m
Framträdande vinterutseende Nej
Höstfärg Gul
Jordmån Tål temporär väta
Jordmån Anspråkslösa krav
Kronform Brett konisk
Ljusbehov Sol-halvskugga
Rotsystem V-format
Rotsystem Tål täckning med jord
Slutlig höjd 17 - 20 m
Tillväxthastighet Stark
Vindkänslighet Mycket blåsiga lägen
Vintergrön Nej
Zon 4