Acer negundo fk ALNARP E

Snabbväxande träd med friskt grönt bladverk. Kraftigt brett växtsätt med gulorange höstfärg. Sol-halvskugga. Zon 1-5


I lager
Ungträd 150-200
I lager
Ungträd 200-250
I lager
Sol/flst 150 - 200 cm
I lager
Sol/flst th 200 - 250 cm
I lager
Högstam so 10-12
I lager
Högstam so 12-14
I lager
Högstam so 14-16
I lager
Högstam so 16-18
I lager
Högstam so 18-20 kl
I lager
Högstam so 20-25 kl

Specifikationer

Användning Solitärträd
Användning Binder jord i slänter
Användning Salttålig
Användning Avgastålig
Bladfärg Grön
Bredd 6-8 m
Höstfärg Gul
Jordmån Tål långvarig väta
Jordmån Torktålig
Kronform Bredväxande
Ljusbehov Sol-halvskugga
Rotsystem Risk för inträngning i rör
Rotsystem Binder jord i slänter
Rotsystem Grunt
Slutlig höjd 10 - 12 m
Tillväxthastighet Stark
Vindkänslighet Vindskyddade lägen
Vintergrön Nej
Zon 5